Generalforsamling fredag den 10 februar 2017

Generalforsamlingen valgte nedenstående bestyrelse:

 

Hans Hansen, Storegade 40, 6700 Esbjerg Tlf.: 20 65 19 18

Allan Kloster, Rolfsgade 29 1, 6700 Esbjerg Tlf.: 40 86 06 07

Else Villemoes, Frihedsvej 11, 6700 Esbjerg Tlf.: 41 57 17 28

John Littau, Skoleparken 61,3 6705 Esbjerg Ø Tlf.: 20 20 10 74

Rita Underbjerg, Rolfsgade 29, 1, 6700 Esbjerg Tlf.: 20 76 74 58

Alexander Jensen,  Sejerøvej 26, 2 th, 6705 Esbjerg Ø Tlf.: 20 77 42 01

Preben Kristensen, Thorsensvej 4, 6740 Bramming Tlf.: 24 40 27 40

Hilmar Mikkelsen, Bytoften 39 C, 6710 Esbjerg V Tlf.: 75 11 79 67

Lene Mikkelsen; Bytoften 39 C, 6710 Esbjerg V Tlf.: 75 11 79 67

 

Med venlig hilsen

 

Hans Hansen

Storegade 40

6700 Esbjerg

Tlf. 2065 1918

e-mail: hh6700@gmail.com

Udtalelse vedtaget på Folkebevægelsen mod EU Esbjerg komitéens generalforsamling 10. februar 2017 Følg briterne ud af EU Det bliver tydeligere og tydeligere, at EU ikke kan løse de problemer som hober sig op i EU, og flere og flere indser, at EU ikke er en løsning på problemerne, men selv er årsag til mange af dem. Når befolkningerne spørges, om EU skal have mere magt, så stemmer de nej. Danmark stemte nej til at fjerne Retsundtagelsen i 2015, briterne stemte med deres Brexit i 2016 nej til EU. Flere og flere kan se, at EU's indre marked ikke kun er et gode, som vi ellers igen og igen hører fra magthaverne og EU-eliten. EU's indre marked med sine såkaldte fire friheder, kapitalens, tjenesteydelsernes, varernes og arbejdskraftens fri bevægelighed, har også udviklet en femte frihed, nemlig den grænseløse kriminalitets fri bevægelighed. EU's såkaldte friheder er ikke til gavn for alle. Rundt om i EU ser den brede befolkning, at deres rettigheder og velfærd undergraves af disse ”friheder”, og protestene vokser sig større og bredere. Det har naturligvis skabt bekymring i Bryssel og senest har briternes Brexit har sendt chokbølger igennem systemet. Med Brexit ser verden anderledes ud. Det viser at det er muligt at bryde med EU og det er en mulighed vi ikke må lade gå fra os. I Folkebevægelsen mod EU ser vi ikke en udmeldelse af EU som en trussel, tværtimod. En udmeldelse af EU er retten til selvbestemmelse og en mulighed for at lave aftaler med resten af verden og naturligvis også med det resterende EU uden EU's snærende regler. Derfor vil Folkebevægelsen mod EU invitere alle interesserede til at diskutere de mange muligheder der er udenfor EU, som f.eks. Nordisk samarbejde, EFTA, OECD o.s.v. Vi håber at rigtig mange vil deltage i den diskussion. Tiden er inde til at indse, at EU er en fejlkonstruktion, der ikke kan repareres. Deltag i diskussionen om et Danmark udenfor EU og gør noget med din EU-modstand. Danmark ud af EU På Folkebevægelsens vegne Hans Hansen Storegade 40 6700 Esbjerg 20651918