I den Fantastiske Enestående “Paradisiske” Fremtid i EU’s Repressive Politistat anvendes Tonsvis af Misvisende og Vildledende Kodeord! !

 

Denne forkerte anvendelse af ord og begreber bruger politikerne naturligvis for at prøve på at narre os som i Orwells 1984.

 

Her er et forsøg på en EU-Parlør i “Orwellsk Newspeak” Har du flere eksempler eller kommentarer så send dem endelig.

Newspeak                                                          Korrekt betydning

Bæredygtighed                                                   UDEN udgift for det offentlige

Demokrati                                                           Hemmelig Lobbymagt i Bruxelles

EU’s Frihandel & Landbrugsstøtte                      Planløs Planøkonomi

EU’s Miljø Garanti                                               Indkøb af ”Varm Luft” i Rusland

EU-U-retten                                                         Den aktivistiske EU-Domstol

Flertalsafgørelser                                                EU’s DIKTATUR over de små lande

Forsvar                                                                 Angrebs-militær

FRED (skabende aktioner)                                  Krig

Harmonisering                                                     Ensretning

 

Integration af små lande                                      Udslettelse

Karrierepolitikere                                                 Jubelidioter

Konsensus                                                           Ledelsen bestemmer ALENE

Konstruktiv Tvetydighed                                      Dommene fra EF-Domstolen

Kreativ Bogføring                                                Bedrageri

Kvalitetsreform                                                    Stregkode tyranni

Landskabspleje                                                   Bestikkelse

Lissabon-Traktat                                                 EU-Forfatningen

Markedsmagt                                                      EU’s Religion

Opt-In                                                                  Åleruse-Rottefælde

Samarbejde uden VETO-ret                               Underkastelse

Struktur-tilpasning                                               halvdelen fyres og resten knokler sig ihjel

Subsidiaritet-Nærhed                                          Underordning

Udtaler sig IMOD bedre vidende                         Lodret LØGN

Udvikling                                                              Afvikling

Uregelmæssigheder                                            Svindel

Velfærdssamfund                                                Strukturreformens Farvelfærd